LAVECO

Producent naturalnych środków czystości

LAVECO Sp. z o.o.
ul. Stanisława Trembeckiego 11B

35-234 Rzeszów
Polska
NIP: 5170441705
REGON: 52705591200000
BDO: 000616469
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001071976, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł

+48 575 847 941
kontakt@laveco.pl
laveco.pl

dr inż. Justyna Sekuła
Główny technolog
justyna.sekula@laveco.pl

Tomasz Sekuła
CEO
Produkcja / Sprzedaż / Marketing

tomasz.sekula@laveco.pl

Magazyn
zamowienia@laveco.pl
Telefon: 537 317 827