“European Chemistry Conference” odbyła się w dniach 4-6 lipca 2018 r. w Rzymie. Trzeciego dnia konferencji dr inż. Justyna Sekuła zaprezentowała najnowsze wyniki badań związane z prowadzonym przeze nią projektem badawczym PRELUDIUM pt. “New matrix free system in LDI MS” . Konferencja była bardzo udana, a przedstawiane wyniki najnowszych badań z różnych dziedzin chemii i biologii bardzo interesujące. Przeprowadzono wiele ciekawych dyskusji technicznych z naukowcami z całego świata. Liczymy, że tego typu spotkania są wartościowym elementem służącym zarówno naszym klientom jak i naszej firmie.