21.02.2019 r. uczestniczyłam w audycji Radiowe Centrum Nauki – Radia Rzeszów. Tematem blisko 20 minutowej rozmowy była szkodliwość popularnych środków czystości i konsekwencje dla zdrowie, spowodowane nie przestrzeganiem środków ostrożonośći.