Jako firma rodzinna pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz sąsiada. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby ludzi oraz chętnie niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym. Chcemy, aby nasze działania niosły realne zmiany w życiu tych, do których są kierowane. Nasze formy pomocy są różnorodne i dotyczą:

- pomocy najuboższym w postaci produktów, wsparcia finansowego i wolontariatu realizowanego przez naszych pracowników
- pomocy osobom chorym poprzez przekazywanie produktów na licytacje, których celem jest wsparcie zbiórek pieniędzy, a także bezpośrednie wpłaty gotówkowe, 
- udział w organizacji imprez podczas których zbierane są środki pieniężne dla potrzebujących. 

Przykładowe działania firmy LAVECO: 

- 11.08.2018 r. - Pomoc w organizacji oraz finansowanie nagród w Biegu z przeszkodami - TYTAN w Dubiecku podczas którego zbierane były środki na pomoc w leczeniu dla Tomasza. 

- wielokrotne wsparcie potrzebujących poprzez akcje organizowane przez Siepomaga.pl.

- 2020 r. - Przekazanie ponad 500 produktów marki LAVECO do CARITAS diecezji Rzeszowskiej, przeznaczonych dla osób bezdomnych i ubogich. 

- 2021 r. - Wsparcie finansowe #projekt1111 Przez Polskę dla Serca i Krwi podczas którego zbierane są środki na leczenie dzieci: Liama, Oli i Kacpra.