Poznaj, jak bardzo możesz odmienić swój dom i zostań z LAVECO na dobre – gwarantujemy, że masz to w naturze.

Kim jesteśmy

Nazywamy się Justyna i Tomasz Sekuła. Jesteśmy małżeństwem, o którym lepiej powiedzieć, że czujemy do siebie miętę, niż że jest między nami chemia – w końcu tworzymy naturalne środki do czyszczenia domu.

Justyna jest doktorem nauk chemicznych, magistrantką PAN w Warszawie i absolwentką Biotechnologii przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Tomasz jest specjalistą w testowaniu i organizowaniu procesów produkcji. Chcemy pokazać Ci, jak dbać o dom w sposób naturalny i bezpieczny – bez używania środków chemicznych. Zapraszamy do świata naturalnych kosmetyków do sprzątania domu LAVECO.

Stawiamy na Polskę

Mieszkamy i prowadzimy biznes w Polsce. Surowce kosmetyków LAVECO kupujemy od polskich dostawców.  Jesteśmy firmą rodzinną o wyłącznie polskim kapitale. Wszystko, co tworzymy finansowane jest ze środków własnych – nie jesteśmy uzależnieni od producentów czy inwestorów. Dzięki temu nie musimy godzić się na kompromisy i chodzenie na skróty. W naszych kosmetykach dla domu nie ma i nigdy nie będzie szkodliwych związków chemicznych.

Bardzo chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą, dlatego zapraszamy do śledzenia nowinek na naszym blogu naukowonaturalni.pl

Doświadczenie dr inż. Justyny Sekuła:

2017.09.21 – Uzyskanie tytułu doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna – wyróżnienie rozprawy doktorskiej

2013-2017 – Studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Chemiczny, Technologia Chemiczna.

2013.06 – Ukończenie studiów II stopnia z wyróżnieniem oraz uzyskanie tytułu magister inżynier na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, utajniona obrona pracy dyplomowej: „Badania nad syntezą nowych analogów Arabinocytozyny (AraC)”, promotorzy: dr Adam Mieczkowski (IBB PAN) oraz dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska (PW)

2012-2013 – Studia II stopnia, Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Biotechnologia Przemysłowa

2012.02 – Ukończenie studiów I stopnia z tytułem inżynier na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, tytuł pracy dyplomowej: „Borowe pochodne nukleozydów”, promotor: dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz

2008-2012 – Studia I stopnia, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Biotechnologia

2005-2008 – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, Profil Biologiczno-Chemiczno-Fizyczny. 

PROJEKTY BADAWCZE

1. 2016 – 2019 – ,,Zastosowanie nanocząstek metalicznych w technice LDI MS oraz obrazowaniu spektrometrią mas”, kierownik projektu PRELUDIUM finasowananego przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2015/19/N/ST4/00379, przyznana kwota 150 000 zł.

2. 2016 – 2016 – ,,Nowe układy bezmatrycowe w analizie produktów reakcji chemicznych oraz w obrazowaniu MS”, główny wykonawca projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr U-756/DS/M, przyznana kwota 2400 zł.

3. 2015 – 2016 – ,,Nanocząstki metaliczne w analizie i obrazowaniu MS”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr U-644/DS/M, główny wykonawca, przyznana kwota 4200 zł

4. 2014 – 2015 – ,,Nowe substancje do wykrywania i wychwytu metali ciężkich oraz wybranych anionów” projekt badawczy w ramach 1.3.RPO nr WND-EPPK.01.03.00-18-014/13, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wykonawca, przyznana kwota 503 60 zł

5. 2012 – 2013 – Projekt badawczy IP2011 035571 IUVENTUS PLUS pt. „Nowa Generacja Odpornych na Deaminazę Cytydynową, Selektywnych i Niskotoksycznych Nukleozydowych Inhibitorów Polimerazy DNA: Projektowanie, Synteza i Badanie Aktywności Przeciwnowotworowej” , MNiSW, wykonawca, przyznana kwota 351 000 zł.

PUBLIKACJE

1. J. Sekuła, J. Nizioł, M. Misiorek, P. Dec, A. Wrona, A. Arendowski, T. Ruman, Gold nanoparticle-enhanced target for MS analysis and imaging of harmful compounds in plant, animal tissue and on fingerprint, Analytica Chimica Acta, 895, 2015, 45–53.

2. J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode and T. Ruman, Gold nanoparticle-enhanced target (AuNPET) as universal solution for laser desorption/ionization mass spectrometry analysis and imaging of low molecular weight compounds, Analytica Chimica Acta, 875, 2015, 61–72.

3. J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode, T. Ruman, Silver nanostructures in laser desorption/ionization mass spectrometry and mass spectrometry imaging. Review article, Analyst, 140, 2015, 6195–6209.

4. J. Sekuła, J. Nizioł, T. Ruman, Zastosowanie nanocząstek srebra w laserowej spektrometrii mas oraz w obrazowaniu MS, Wiadomości Chemiczne, zeszyt: 7-82016.

5. J. Nizioł, K. Ossoliński, T. Ossoliński, A. Ossolińska, V. Bonifay, J. Sekuła, Z. Dobrowolski, J. Sunner, I. Beech and T. Ruman, Surface-transfer mass spectrometry imaging of renal tissue on gold nano-particle enhanced target, Analytical Chemistry, 2016, 88, 7365–7371.

6. A. Mieczkowski, M. Makowska, J. Sekuła, E. Tomczyk, E. Zalewska, A. Nasulewicz-Goldeman, J. Wietrzyk, Bicyclic cytarabine analogues: synthesis and investigation of antitumor properties of novel, 6-aryl and 6-alkyl-3H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-2(7H)-one arabinosides, Tetrahedron, 2015, 71, 8454–8461.

7. J. Nizioł, Ł. Uram, M. Szuster, J. Sekuła, T. Ruman, Biological activity of N(4)boronated derivatives of 2’-deoxycytidine, potential agents for boronneutron capture therapy, Bioorg. Med. Chem., 2015, 23, 6297-6304.

8. J. Nizioł, J. Sekuła, T. Ruman, Visualizing spatial distribution of small molecules in the rhubarb stalk (Rheum rhabarbarum) by surface-transfer mass spectrometry imaging, Phytochemistry, 2017, 139, 72-80.
176

9. M. Misiorek, J. Sekuła, T. Ruman, Mass spectrometry imaging of low molecular weight compounds in garlic (Allium sativum L.) with gold nanoparticle enhanced target, Phyt. Anal., 2017, DOI: 10.1002/pca.2696, 

 

KONFERENCJE

1. J. Sekuła, Nowe układy bezmatrycowe w analizie produktów reakcji chemicznych oraz w obrazowaniu MS, Konferencja Młodych Naukowców: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków, 06.12.2014.

2. J. Sekuła, T. Ruman, Nanocząstki metaliczne w analizie i obrazowaniu MS, 8 Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 31.08-04.09.2015.

3. J. Sekuła, T. Ruman, Zastosowanie nanocząstek złota w technice LDI MS oraz LDI MSI, Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Network, Warszawa, 1820.06.2015.

4. J. Sekuła, T. Ruman, Nanocząstki złota w analizie i obrazowaniu MS tkanek roślinnych i zwierzęcych, VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 12-13.03.2016.

5. J. Sekuła, T. Ruman, J. Nizioł, Nowe układy bezmatrycowe w laserowej spektrometrii mas, Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Network, Wrocław, 30-01.07.2016.

6. J. Sekuła, T. Ruman, J. Nizioł, Zastosowanie nanocząstek srebra w technice LDI oraz w obrazowaniu MS, VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 12-13.03.2016.